Encounter, Equip, Engage

Od začiatku svojho pôsobenia na Slovensku sme sa snažili nájsť miesto, kde prostredníctvom tréningov, vzdelávania i zážitkových aktivít môžeme spoločne odhaľovať a spoznávať Boží charakter a načerpať v Jeho prítomnosti. Podarilo sa nám najsť úžasné zariadenie, uprostred prírody v centre Slovenska, pri obci Lučatín.

  • YWAM Lučatín bude miesto, kde sa budú stretávať kresťania, bude tu možné zažiť rôzne semináre a tréningové programy, podujatia pre mladých, rodinné tábory a oddýchnuť si.
  • Ľudia sem budú mocť prísť, modliť sa, učiť sa o Bohu a stráviť s Ním čas. Tiež budú môcť prísť kvôli poradenstvu a prorockej modlitbe.
  • Bude to tiež domov pre našich spolupracovníkov na plný úväzok a miesto, kde zažijete pohostinnosť.
  • Pôjde tiež o miesto pre prijatie nových a inšpirujúcich myšlienok, inovácií a stratégií a tiež podporiť ekumenické pochopenie v cirkvi.