Misijné a rodinné centrum YWAM Lučatín v súčasnosti slúži svojmu poslaniu. Naplno ho využívame pre malé skupiny, konajú sa tu rôzne víkendovky, tréningy, ale už tu prebehlo aj niekoľko DTS – škola učeníctva. Snažíme sa tu vytvoriť miesto pokoja, prijatia, kde bude môcť každý načerpať v Božej prítomnosti. Za toto miesto sme sa veľa modlili a tak veríme, že vybudovanie zariadenia je Božím dielom.

Ľudia sa sem už dnes môžu prísť modliť, učiť sa o Bohu a tráviť s Ním čas. 

Lučatín sa stáva základňou pre rôzne oblasti našej služby, domovom pre dobrovoľníkov a miestom otvoreným pre hostí. Ponúka rôzne semináre, tréningové programy, mládežnícke akcie, rodinné tábory a oddych pre kresťanov, ale aj nekresťanov. K dispozícii je tu aj poradenstvo a služba prorockých modlitieb. Chceme byť otvorení ľuďom, ktorí potrebujú zažiť Božiu lásku a veríme, že Lučatín nám v tom pomôže.