Milí priatelia, ďakujeme Vám za všetku Vašu doterajšiu priazeň.

Aj pre našu organizáciu je príspevok v podobe 2% z Vašich daní, ktorým môžete podporiť naše projekty, nezanedbateľný a v predchádzajúcich rokoch bol pre nás veľkou podporou a povzbudením. Sme za to veľmi vďační.

Tento rok môžete opäť podporiť:

 • Naše misijné a rodinné centrum Lučatín, ktoré neustále budujeme, aj keď v súčasnosti v ňom prebiehajú rôzne akcie
 • YWAM všeobecne – našu prácu s rodinami, DTS, semináre, kurzy, umenie, 7 vrchov, prácu s mládežou a deťmi, Klubík, službu milosrdenstva…
 • Konkrétnu rodinu alebo jednotlivca pracujúceho s YWAM (v tom prípade nám, prosíme, oznámte meno, komu ste sa rozhodli peniaze poukázať)
 • Koho konkrétne môžete tento rok podporiť?
  • Ingela a Ad deBruin
  • Jo a Steve Kilbry
  • Renata a Vlado Sochorovci
  • Zorka a Tomáš Šipöczovci
  • Stanka a Ivan Kotúčkovci
  • Janka Brnová
  • Chase Brouthers
  • Peter Degens

Pozrite si krátke video

Ak ste sa rozhodli darovať 2% konkrétnej rodine, či jednotlivcovi, prosíme, oznámte nám to: lucatin@ywam.sk

Naše tlačivá nájdete tu:
Vyhlásenie predvyplnené – editovateľné
Vyhlásenie čisté – editovateľné
Potvrdenie o zaplatení dane – editovateľné
Iné tlačivá a informácie

POZOR! IČO našej organizácie musí byť vyplnené tak, aby vpravo nezostalo voľné políčko. Zarovnané VPRAVO.

Nezmeškajte:
do 31. marca 2020 – ak ste živnostník alebo právnická osoba – a teda podávate daňové priznanie. Tlačivo Vyhlásenia je súčasťou Vášho daňového priznania.
do 30. apríla 2020 – ak ste zamestnanec – doručiť (zaslať) vyhlásenie a potvrdenie o zaplatení dane daňovému úradu (daňovú povinnosť za Vás vykoná zamestnávateľ)

Ešte niekoľko info k postupu: 
Ak ste zamestnancom a daňové priznanie za Vás dáva Váš zamestnávateľ, požiadajte ho o vystavenie tlačiva “Potvrdenie o zaplatení dane”. Na základe tam uvedených informácií vyplňte tlačivo nazývané Vyhlásenie.
Obe tieto tlačivá doručte do 30.4. 2020 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
Ak si daňové priznanie podávate sami, v rámci formulárov sú pripravené kolónky na poukázanie 2%.
Ak ste právnickou osobou (alebo máte možnosť nejakú v náš prospech získať), v rámci formulárov daňového priznania sú kolónky aj na tento účel.

Tento rok môžete opäť poukázať 2 alebo 3% a to, ak:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane
– ste v roku 2019 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane 
– ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2019 dobrovoľnícky pracovali.

Naše údaje:

Youth With A Mission (YWAM)

Malachovská cesta 4

974 05 Banská Bystrica

Právna forma: Občianske združenie

ICO: 31786090

IBAN číslo účtu: SK7411000000002628734965

Bližšie informácie o postupe nájdete na:
POSTUP

Ďakujeme Vám za Vaše rozhodnutie! Váš YWAM tím