UROBIŤ BOHA ZNÁMYM V RODINÁCH

Rodiny

Služba rodinám je dôležitou súčasťou našej práce. Snažíme sa, aby vzťahy v slovenských rodinách boli plné dobrých vzťahov, lásky a vzájomného porozumenia. Vnímame, že posilnené rodiny sú základom našej spoločnosti.

RODINNÉ TÁBORY: MIESTO PRE DUCHOVNÝ RAST, BUDOVANIE RODINY AJ ZÁBAVU!

1. TURNUS:

termín: 12. – 18. júl 2020
(tábor zameraný na rodiny s tínedžermi od 13 rokov, pre ktorých bude pripravený špeciálny program. Nebojte sa však prihlásiť, mať tínedžera nie je podmienkou. 😉)
miesto: hotel Remata***, Ráztočno, Handlová
rečníci: Georg a Christine Schubertovci
pre tínedžerov: Ivan Kotúček

2. TURNUS:

termín: 16. – 22. august 2020
miesto: hotel Drotár, Hronec
rečníci: Gavin a Edith Farley

3. TURNUS:

termín: 23. – 29. august 2020
miesto: hotel Drotár, Hronec
rečníci: Mike a Ros Oman

ČESKÝ TURNUS:

Tešíme sa, že Rodinné tábory sa rozmnožujú a Boh rozširuje myšlienku rodinných táborov aj mimo Slovenska! Sme vďační za ľudí, ktorí túto myšlienku uchopili a my Vám môžeme povedať, že…
Tento rok organizujeme v spolupráci s novovznikajúcim samostatným tímom aj historicky prvý Rodinný tábor v Českej republike pod záštitou YWAM Slovensko a YWAM Praha.

Tábor je určený prioritne pre české rodiny, ale ak by ste ho chceli veľmi vyskúšať, bude možné sa naň zo Slovenska prihlásiť od 15. marca 2020, rovnako ako na naše slovenské tábory.
Viac informácií nájdete: www.rodinnetabory.cz

Kontaktujte nás, ak chcete vedieť viac

PREDMANŽELSKÁ PRÍPRAVA

3-dňové pobyty určené všetkým párom, ktoré plánujú spoločnú budúcnosť a chcú pre svoje manželstvo položiť pevné základy. Kurz je založený na kresťanských princípoch a ponúka množstvo praktických rád, ako sa na spoločný život pripraviť a ako ho potom pestovať a chrániť.

Víkendový pobyt pozostáva z 5 tematických blokov:
  • význam, prínos a dôsledky vzájomného záväzku
  • účinná komunikácia, spoznávanie vzájomných odlišností a porozumenie
  • riešenie konfliktov a uzdravovanie zranení
  • budovanie priateľstva a vyjadrovanie si lásky tak, aby sa počas rokov nestratila
  • stanovenie spoločných cieľov a hodnôt

Po každom z blokov je priestor, aby páry vo dvojiciach hovorili o tom, čo počuli, čo by radi aplikovali, čoho sa obávajú či očakávajú,… a tiež aby si mohli vychutnať spoločný čas.

Lektormi kurzu sú manželia Vlado a Renáta Sochorovci – manželmi sú od roku 1991 a službe rodinám sa venujú od roku 2005 – po tom, čo absolvovali misijnú školu YWAM zameranú na službu rodinám Family Ministry School na Novom Zélande. Kurzy prípravy na manželstvo vedú od roku 2008.

Kontaktujte nás, ak chcete vedieť viac

STRATEGICKÝ VÍKEND PRE PÁRY

Strategický víkend pre páry

Život v 21.storočí je príliš rýchly, čas príliš krátky a človek príliš zaneprázdnený,… preto sa ľahko môže stať, že na tie najdôležitejšie veci jednoducho nezostane čas.
Na to, aby sa dôležité veci uskutočnili, potrebujeme čas, kedy budeme hľadať odpovede na otázku: „Kam smerujeme a ako sa tam dostaneme?“. Potrebujeme tiež silu vytriediť nepodstatné, múdrosť navrhnúť plán a odvahu vykročiť. No a v prípade manželov ešte aj ochotu zjednotiť sa.
Strategický víkend pre manželov je skvelou príležitosťou vyhradiť si takýto čas na premýšľanie nad tým, čo je pre nás v živote dôležité a ako to dosiahnuť. Tiež je príležitosťou dať priestor Bohu hovoriť do svojho manželstva a spolu s Ním vytvoriť plán pre najbližšie obdobie.

Najbližší víkend: 8.-10.11.2019 v Račkovej doline

Kontaktujte nás, ak chcete vedieť viac

NÁRODNÝ TÝŽDEŇ MANŽELSTVA

Národný týždeň manželstva

Každý rok v týždni sv.Valentína je Národný týždeň manželstva (NTM) príležitosťou pre všetky páry zamerať pozornosť na svoj vzťah a pripomenúť si, že spokojné manželstvo nie je samozrejmosť, ale vzťah, ktorý potrebujeme pestovať.
NTM je zastrešujúcou kampaňou pre miestne aktivity zamerané na posilňovanie manželstva, ktoré prebiehajú na rôznych miestach Slovenska. Podujatia sa uskutočňujú najmä na pôde spoločenských inštitúcií, spolkov a cirkví, verejnosť je o kampani informovaná aj vďaka mediálnemu pokrytiu. NTM sa tak stáva platformou spolupráce pre rôzne subjekty, ktorých cieľom je pracovať na rozvoji kvalitných manželských vzťahov.

Pridajte sa k Národnému týždňu manželstva

DOBRODRUŽSTVO S OTCOM

Dobrodružstvo s otcom

Víkendový program v prírode určený pre otca a jeho dospievajúceho syna (jarné mesiace) resp. pre otca s jeho dospievajúcou dcérou (jeseň). Je zameraný na prehĺbenie vzájomného vzťahu v náročnom období dospievania, kedy nielen tínedžer hľadá svoju cestu ale častokrát aj otec hľadá spôsob ako najlepšie porozumieť svojmu skorodospelákovi. Je to víkend, v ktorom nebude chýbať dobrodružstvo, výzvy na spoločné prekonanie prekážok ale tiež množstvo zábavy. Zamyslíme sa tiež spolu nad tým, ako celé toto obdobie vidí Boh a aké sú Jeho odporúčania pre vzťah otec-syn, či otec-dcéra.

Skúsenosti nám hovoria, že obohatená odchádza každá dvojica a dobrodružné povahy si to doslova užijú.  Víkend nesie v sebe určité prekvapenia a tak trocha je zahalený rúškom tajomstva … ☺  Možno stojí za to vyskúšať a zažiť niečo v tejto jedinečnej zostave. Čo teda poviete na takýto Nezabudnuteľný víkend vo dvojici?

Víkend Dobrodružstvo s otcom
  • je určený pre otca a jedno z jeho detí vo veku 12-14 rokov
  • nechýba v ňom dobrodružstvo, napätie, spolupráca ani zábava
  • prinesie vám nové podnety aj výzvy
  • pomôže vám lepšie porozumieť otcovstvu a tiež hlbšie poznať Boha ako Otca

Môže byť pre vás prekvapením, keď zistíte, že sú oblasti a situácie, v ktorých vás vaše dospievajúce dieťa naozaj obdivuje. Dajte mu k tomu príležitosť!

Najbližší víkend pre otcov so synmi: 14.-16.6.2019 v YWAM centre Lučatín

Kontaktujte nás, ak chcete vedieť viac

POZNAŤ BOHA OD SAMÉHO ZAČIATKU

Poznať Boha od samého začiatku

Program je vhodný pre rodičov, skupinky mamičiek s deťmi, materské centrá, nedeľné školy… Deti vo veku 1 – 3 roky v ňom spoznávajú Boha ako Stvoriteľa všetkého živého, ako svojho milujúceho a starostlivého Otca, zoznamujú sa s Bibliou a učia sa ju milovať ako knihu o Bohu a od Boha. Pri odovzdávaní týchto právd je použitý jednoduchý zrozumiteľný jazyk, množstvo piesní a vizuálnych pomôcok, aktívne zapojenie všetkých zmyslov a osobný kontakt s deťmi.

Ak chcete začať s takýmto programom pre batoľatá vo vašom meste, materskom centre, skupinke maminiek alebo cirkevnom spoločenstve, ponúkame vám manuál „Spoznávať Boha OD SAMÉHO ZAČIATKU“. Obsahom manuálu je: 20 lekcií pre 1 školský rok, notový zápis detských piesní používaných v lekciách, CD s obrázkovým materiálom pre program a články o vývojových štádiách detí a biblickom pohľade na ne. Cena manuálu je 10Eur + poštovné.

Ak máte záujem, môžeme vo vašom meste alebo spoločenstve usporiadať seminár o tom, ako viesť program „Spoznávať Boha od samého začiatku“, prípadne vám pomôcť s jeho rozbehnutím.

Využime prvé roky a dajme našim deťom dobrý základ pre živý vzťah s Bohom!

Kontaktujte nás, ak chcete vedieť viac

PREDŠKOLÁCI

Kľúč k ďeťom

Kluc K Deto…je kresťanský klub pre deti predškolského veku, ktorého cieľom je vytvoriť prostredie pre rozvoj každej stránky ich osobnosti a zároveň je dieťa integrované do sociálnej skupiny.

Biblické vyučovanie, hry, pohybová aktivita, rozvoj jazyka, hudba a spev, etika, vzťahy, predstavivosť, kreativita, divadlo, ale aj pravidlá…

Nechceme deti len niečím zamestnať, ale pomôcť im objaviť a rozvíjať ich osobnosť a unikátny “poklad”, ktorý do nich Boh vložil cez hry a kreatívne aktivity.

Cieľovou skupinou sú deti od 4 do 6 rokov. V našej skupine je zvyčajne 15 detí.

Klubík je len podpornou výchovnou aktivitou pre rodinu, na ktorej ostáva ťažisko výchovy. Preto je pre nás veľmi dôležitá nepretržitá spolupráca s rodičmi, komunikácia s nimi a spätná väzba.

Náš Klubík nájdete na adrese:

Materské centrum Babätko, Krupinská 2, Bratislava

Klub je v prevádzke trikrát v týždni, vždy v pondelok, stredu a piatok od 9.00 do 12.30 hod.

Kontaktujte nás, ak chcete vedieť viac

KONTAKT

Vlado a Renata Sochorovci

Manželmi sme od roku 1991, máme 4 deti. Do služby rodinám v YWAM sme sa zapojili v roku 1999 ako dobrovoľníci pri prípravách rodinného tábora. Po 6 rokoch sme absolvovali školu zameranú na službu rodinám Family Ministry School a pripojili sme sa k YWAM tímu na Slovensku. Veríme, že Boh má plán pre každú rodinu – a my sa tešíme, keď ho môžeme objavovať a napĺňať v našej vlastnej rodine, rovnako ako keď môžeme povzbudzovať aj ďalšie rodiny, aby vstúpili do toho, čo Pán Boh pre nich pripravil!

Email: rodinysposlanim@ywam.sk