joinus

YWAM Slovensko poskytuje mnoho výnimočných príležitostí, ako sa zapojiť do našich aktivít buď krátkodobo alebo dlhodobo. Môžete nám príležitostne pomôcť ako tlmočník a prekladateľ, editor našej webovej stránky, účtovník, atď. alebo vypomáhať tri dopoludnia týždenne v našom Klubíku pre predškolákov, alebo po skončení školy učeníctva (DTS) sa zapojiť do seminárov, služby rodinám alebo sa stať členom nášho tímu na DTS.