Mládež s misiou (z anglického Youth With a Mission – skrátene YWAM) je medzinárodné dobrovoľnícke hnutie kresťanov z rôznych prostredí, kultúr a kresťanských tradícií, odhodlaných slúžiť Ježišovi po celom svete. Známy tiež ako YWAM (po slovensky čítaj „vaj-vem“), našim poslaním je jednoducho „poznať Boha a robiť Ho známym“.

Pri vzniku v roku 1960 bolo našou hlavnou náplňou najmä poskytovať mladým ľuďom príležitosti slúžiť s Kristovou láskou presne tak, ako nám to Ježiš prikazuje v evanjeliu podľa Marka 16:15. Hoci aj dnes sa naďalej zameriavame prevažne na mládež, našimi členmi (známymi ako „YWAMáci“) sú už ľudia v takmer každom veku. Mnohé z našich krátkodobých programov medzičasom prerástli na dlhodobé a zasiahli už nielen životy jednotlivcov, ale aj celých národov.

YWAM má decentralizovanú štruktúru, čím vytvára priestor pre nové vízie a hľadanie nových spôsobov na zasiahnutie životov prostredníctvom vzdelávania, evanjelizácie a pomoci ľuďom v núdzi. V súčasnosti sme aktívni na vyše 1100 lokalitách vo viac ako 180 krajinách sveta a počet našich pracovníkov presiahol 18000.