Aby ste sa mohli stať členom YWAMu na plný úväzok v nejakej krajine, najprv potrebujete úspešne ukončiť školu učeníctva (DTS) alebo evanjelizačnú školu (SOE), ktoré sú časťou YWAM medzinárodnej Univerzity národov (UofN).

Na Slovensku máme školu učeníctva (DTS) zaregistrovanú na Univerzite národov (UofN), ktorá je vstupným kurzom, ak chcete ďalej pokračovať v štúdiu na UofN.

Ak chcete ísť na školu učeníctva niekde inde, kliknite sem: University of the nations

Každý, kto pracuje pre YWAM je dobrovoľníkom na plný úväzok. Znamená to, že počnúc zakladateľom a končiac najnovším členom nikto nedostáva plat.

Ako jedna z našich základných hodnôt poukazuje, našu finančnú podporu získavame od ľudí, ktorí sa k nám pridali, aby sa Božie kráľovstvo mohlo prejaviť v každom aspekte spoločnosti.

YWAM chce byť nástrojom, aby sa vízia, ktorú vám dal Boh stala skutočnosťou, a preto nemáme pre vás fixnú pracovnú náplň, ktorú musíte spĺňať, ale skôr váš popis práce vytvoríme na základe toho, kto ste!