YWAM Slovensko vedie semináre na rôzne témy. Rovnako nás môžete pozvať, aby sme viedli seminár vo vašom zbore, komunite alebo skupine na témy, ktoré sú dôležité pre vás.

Zahrnuté sú tieto kategórie:

  • Vodcovstvo; ako napr.: ‘Vodcovstvo verzus manažment’, ‘Typy vedenia’, ‘Motivačné dary’
  • Učeníctvo; ako napr.: ‘Duchovný boj’, ‘Ako používať duchovné dary’ , ‘Proroctvo’
  • Ako vychovávať deti
  • Školenie pracovníkov s deťmi
  • Praktické misionárske školenie
  • Testy osobnosti
  • Ako začať „kurz manželstva“
  • Božie kráľovstvo