• možnosť rozširovania už existujúcej práce, ktorú v súčasnosti robíme
  • nárast nášho tímu a tým rozširovanie služieb do ďalších oblastí
  • násobný rast počtu ľudí zasiahnutých Bohom prostredníctvom našej práce
  • väčší počet zachránených a posilnených manželstviev
  • množstvá mladých ľudí pripravených na svoj vlastný život, prácu a službu na Slovensku
  • ľudí vystrojených pre pomoc druhým
  • ľudí slobodných od vnútorných zranení, závislostí a nepokojov
  • množstvo ľudí odhodlaných šíriť Božie kráľovstvo po Slovensku
  • podnikateľov, politikov a pracovníkov na rôznych úrovniach shopných stáť na Božich princípoch a ukázať silný charakter v krízových situáciách
  • ďalšie semináre, kurzy, dlhodobé školy zamerané na rôzne oblasti života
  • prílev zahraničných návštevníkov, lektorov a učiteľov, ktorí prinesú nové pohľady pre Slovensko a tým napĺňanie poslania národa