Lučatín je rekreačné zariadenie vlastnené slovenským podnikateľom, ktorý ho kúpil v roku 2004 so zámerom použiť ho na kresťanské účely. YWAM Slovakia plánuje toto zariadenie kúpiť v blízkej budúcnosti.

V zariadení bude možno nájsť:

  • hlavnú budovu s kuchyňou a jedálňou, konferenčnú miestnosť a ubytovanie pre približne 60 ľudí
  • šesť drevenných chát
  • pôvodnú drevennú budovu
  • kancelárie
  • záhrady
  • športové využitie

Keďže ide o staré a zanedbané budovy, je potrebná kompletná rekonštrukcia a prebudovanie pre účely YWAM.