• Modlite sa, aby sa vízia stala realitou
  • Môžete pomáhať finančne
  • Praktická pomoc tímov alebo jednotlivcov pri rekonštrukcii
  • Hovorte s inými o našich plánoch, Sprostredkujte kontakty na ľudí, ktorí sú ochotní uvoľniť zdroje

Preto hľadáme:

  • dobrovoľníkov, ktorí sú ochotní pomôcť prakticky – priložiť ruku k dielu
  • celé tímy, ktoré sa zapoja do práce na Božom projekte
  • jednotlivcov a firmy, ktorí sú ochotní a schopní pomôcť finančne
  • ľudí s kontaktami na iných, ktorí sú ochotní uvoľniť finančné zdroje pre dobrú vec
  • firmy, ktoré môžu pomôcť materiálne – stavebné, s vybavením, zariadením a podobne

Ako nás môžete podporiť finančne?

Paypal:

DONATE NOW

 

Číslo účtu:  
3051716758/0200

Platby zo zahraničia:
Názov účtu: Youth with a mission Slovakia
Adresa banky: 
Všeobecná úverová banka, a. s.
Mlynské Nivy 1
829 90 Bratislava, Slovakia
IBAN: SK590200 0000 003051716758
SWIFT or BIC: SUBASKBX

alebo cez portál:

www.ludialudom.sk