Náš Nebeský Otče, Ty si dobrý a verný vo svojich zasľúbeniach.

Modlíme sa k Tebe, aby si rozšíril hranice svojho nebeského kráľovstva a priniesol Centrum YWAM Lučatín ako znamenie Tvojich láskyplných zámerov pre Slovensko.

Urob toto centrum domovom, kde budeš prebývať so svojimi deťmi a prinášať pokoj, radosť a plnosť života.

Nech sa stane spoločenstvom misionárov, ktorí Ťa budú zapálene uctievať, budú Ti slúžiť v čistote a s kreativitou a budú mať otvorené srdcia pre Tvoje zámery s národmi. 

Zošli armádu svätých zástupcov, ktorí budú vystrojení, aby menili spoločnosť na každej úrovni v moci a pravde. 

Zhromaždi na tomto mieste duchovných bojovníkov z rôznych národov, aby pretrhli putá nespravodlivosti a oslobodili utláčaných vo fyzickej, emocionánej aj duchovnej oblasti. 

Rozhodli sme sa prebudovať a obnoviť miesto, ktoré bolo dlho ničené, zahanbované a potupené a vytvoriť tak priestor na radosť z dvojnásobneho podielu pripraveného dedičstva. 

Veríme, že ľudia môžu žiť v plnosti, manželstvá môžu byť zmierené, rodiny obnovené, mestá a spoločenstvá môžu prekvitať. Túžime vidiet úctu vo vzťahoch, spravodlivosť v súdnictve, celistvosť v podnikaní, pravdu vo vzdelávaní, čestnosť v politike, krásu v umení a zábave, objektivitu v médiách a etiku vo vede, teda Slovensko pripravené byť príkladom Božieho vedenia pre národy.