„7 vrchov“, sfér vplyvu alebo oblastí, ktoré najviac ovplyvňujú spoločnosť a ktoré formujú spôsob akým život vnímame, rozhodujeme sa o ňom a následne ho žijeme.

Medzi 7 vrchov patrí:

  • umenie/zábava/šport
  • podnikanie/ekonomika
  • vzdelávanie
  • rodina
  • vláda
  • médiá
  • náboženstvo

Snažíme sa, aby boli Božie princípy aplikované do jednotlivých oblastí
 a postupne pozitívne ovplyvňovali spoločnosť.

Ako kresťania veríme, že všetka autorita pochádza od Boha a že On ju chce uviesť do Jeho kráľovstva cez partnerstvo s ľuďmi. Boh nám dal špecifické princípy v Biblii, ktoré súvisia s každým aspektom života. Keď sú aplikované správne, prinášajú veľké požehnanie do spoločnosti  a to tak veriacim  ako aj neveriacim.

Veľké vyslanie podľa  Matúša 28: 19 nám hovorí: „Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.“

Ako kresťania vieme, ako učiť jednotlivcov, ale prikázanie sa týka celých národov. Preto YWAM vytvoril University of the Nations, so 7 fakultami, aby boli kresťania profesionálne pripravení tak, že budú môcť prinášať pozitívnu zmenu do každej oblasti spoločnosti.

Ako YWAM Slovensko sme rozbehli  niekoľko národných skupín podnikateľov, politikov, a ľudí zapojených v rôznych oblastiach. Pravidelne sa stretávajú, aby sa naučili, aké sú Biblické princípy v ich práci a osobnom živote a vytvorili stratégie, ktoré pomôžu priniesť pozitívne zmeny do ich oblasti vplyvu.