YWAM International (Angličtina)
YWAM Central Europe (Angličtina)
YWAM kerygma tímy (Angličtina)
Služba rodinám Európa (Angličtina)
Univerzita národov (Angličtina)
Podnikanie ako misia (Angličtina)
Herný klub (Slovenčina)
Jump start (Angličtina)
Niko (Slovenčina)
iHRYsko (Slovenčina)