Jedna z mnohých vetiev Mládeže s misiou (YWAM) sa nazýva Kerygma Teams.

„Kerygma“ znamená „hlásanie radostnej zvesti Ježiša Krista“ a je to pojem, ktorý sa používa najmä v katolíckych kruhoch.

V roku 1965 po tom, čo zasadol Vatikán II, posledný koncil katolíckej cirkvi, došlo k neuveriteľným zmenám a Duch Svätý bol novým spôsobom vyliaty v katolíckej cirkvi. Odhaduje sa, že približne 10% všetkých katolíkov na celom svete bolo dotknutých Duchom Svätým a vstúpilo do osobného vzťahu s Ježišom Kristom. Mnohí z nich vytvorili modlitebné skupiny a/alebo spoločenstvá, kde sa stretávajú na chválach, vyučovaní, spoločenstve a modlitbách. Často sú zapálení pre evanjelizáciu a podieľajú sa na tom, k čomu predošlý pápež Ján Pavol II vyzýval  „nová evanjelizácia katolíckej cirkvi“. Na Slovensku existujú stovky katolíckych modlitebných skupín a YWAM Slovensko slúži v mnohých z nich prostredníctvom vyučovania, učeníctva a poradenstva.

Škola učeníctva (DTS) na Slovensku je preto otvorená aj pre členov a študentov z katolíckych kruhov, ktorí majú osobný vzťah s Ježišom Kristom.

Bližšie informácie nájdete na internetovej stránke Kerygma Teams: www.kteams.org