Mladým aj starším ponúkame veľa možností ako sa zapojiť do našej služby ako dobrovoľník. Môžete sa zapojiť prakticky alebo ako poradca.

Pridajte sa k nám a pracujte pravidelne pár hodín každý týždeň či mesiac, alebo určitý čas na konkrétnom projekte, programe.

Príklady, ako nám môžete pomáhať pravidelne: účtovníctvo, aktualizácia našej webovej stránky, vedenie našej databázy, preklady nášho spravodaja, článkov na webe, rôznych informácií, administratívna práca, pomoc v Klubíku, atď.

Príklady, ako nám môžete pomôcť s konkrétnym projektom: rodinné tábory, tlmočenie (prednášok, vyučovaní, seminárov), ako pracovník s deťmi, ako usporiadateľ podujatí, prispieť každoročne 2% z daní, atď.

Ako poradca: Potrebujeme pomôcť s právnymi otázkami, vo finančnej oblasti, s nadväzovaním a budovaním kontaktov, s propagáciou a médiami, s teologickým pochopením, atď.