Už niekoľko rokov YWAM Slovensko hostí veľa tímov z rôznych krajín.

Či už je to YWAM tím na misijnom výjazde, alebo tím zo strednej školy, alebo tím pracovníkov všetci sú srdečne vítaní.

Hostili sme malé tímy (pár alebo rodina) aj veľké, ktoré mali asi 45 ľudí.

Tímy sa zapájali do rôznych programov a aktivít: pomohli pri našich rodinných táboroch, navštevovali Rómske komunity, rozdávali jedlo, robili modlitebné prechádzky a predstavenia na uliciach, pripravili propagačné videá, aby poslúžili ľuďom na našich seminároch.