Božou túžbou je mať osobný vzťah s každým jedným z nás. Každý vzťah je založený na obojstrannej komunikácii. „Moje ovce počujú môj hlas“ a napriek tomu mnohí z nás s tým zápasíme.

„4 kľúče k Počúvaniu Božieho hlasu“ je interaktívny kurz trvajúci 10 stretnutí /založený na knihe Marka Virklera s rovnomenným názvom/, který Vás naučí, ako sa stíšiť pred Bohom a počuť Ho hovoriť k Vám prostredníctvom Jeho Slova, myšlienok, vízií a snov. Budete rozvíjať intímny vzťah s Ním a prežívať, že On Vám chce dať múdrosť , porozumenie a zjavenie v každej oblasti Vášho života.