DTW je kurz, ktorý ukazuje ako vyzerá typický deň na DTS škole. Kurz trvá zvyčajne 2 dni a skladá sa z chvál, niekoľkých blokov výuky, praktických cvičení, malých skupinek, spoločného jedla, otvorených diskusií a mnohého iného… Kapacita DTW je limitovaná kvôli zachovaniu rodinnej atmosféry.

Z posledneho DTW s Paulom Hopkinsom a jeho tímom: