Ľudia sa často pýtajú čo je kresťanské poradenstvo, na čo je to dobré?

Mnoho z našich problémov má duchovný základ (aj keď nie všetky) a tak je dôležité nechať Ducha Svätého konať v problémoch, ktoré ma trápia, s ktorými dlhodobo zápasím

  • ide o rozhovor alebo sériu rozhovorov, ktorých cieľom je vnesenie pochopenia do problémov a ich následné riešenie
  • snažíme sa spolu nájsť koreň problémov
  • nejedná sa výlučne o modlitby, aj keď modlitba je veľmi dôležitou súčasťou rozhovoru
  • cieľom je pochopiť problémy a s pomocou Ducha Svätého do nich prinášať riešenie a slobodu
  • dôležitá je absolútna diskrétnosť

O aké problémy môže ísť?

zranenia z minulosti, nevyrovnanosť, identita, sexualita, zneužívanie, závislosti, vzťahy, stres, ľahké depresie, vyrovnanie sa so smútkom a podobne

Aký je základ a aká je úloha kresťanského poradcu?

  • úloha kresťanského poradcu nie je poradiť, úlohou je pomôcť a nechať Ducha Svätého, aby vniesol do problému svetlo a začal proces liečenia.
  • kresťanský poradca je nástrojom, nie vykonávateľom
  • dôležitou úlohou je prax, modlitba a ďalšie vzdelávanie
  • jedným zo zdrojov pre túto prácu je škola základov kresťanského poradenstva (FCM), ktorá je súčasťou University of the nations

Prečo to robíme?

Chceme pomáhať ľuďom, pretože každý z nás má svoje zápasy, ale Boh nás chce slobodných, otvorených a pripravených prinášať Jeho kráľovstvo na tento svet