Boh stvoril svet. Je to prvá vec, ktorú sa o Bohu dozvedáme. A povolal do tvorivosti s Ním aj Adama, keď ho požiadal, aby pomenoval zvieratá. Tvorivosť nám bola daná a keď tvoríme, otvárame sa viac na Boha, na jeho prirodzenosť. Tvoríme spolu s ľuďmi a pre ľudí. Ale hlavne, tvoríme vzťahy.

Tvorivá jeseň – kreatívne dielne v domove dôchodcov, určené pre seniorov. Trávime spolu čas maľovaním, strihaním, šitím, gorálkovaním, modelovaním a inými aktivitami.

Art evangelist seminar – je o umení v minulosti, súčasnosti a vízie do budúcnosti. Čo môžeme my ako kresťania v tejto oblasti ponúknuť? Ako môžeme menťt svet cez umenie a dať ľuďom spoznávať toho, kto umenie stvoril?

Kreatívne dielne na rodinných táboroch YWAM – uskutočňujú sa vždy v lete, rodiny spolu trávia čas.

Semináre na konferenciách určené rôznym skupinám ľudí, kde sa ľudia učia rôzne techniky a tvorivé aktivity, napr. základy maľby akvarelu, modelovnie s hlinou, základy maľby akrylovými farbami.