Hodnoty YWAM

Hodnoty YWAM2017-05-19T17:31:06+00:00
ywamvalues1. Poznať Boha
2. Urobiť Boha známym
3. Počuť Boží hlas
4. Chváliť Boha a prihovárať sa
5. Byť vizionársky
6. Presadzovať mladých ľudí
7. Byť voľne štruktúrovaný a decentralizovaný
8. Byť medzinárodný a naddenominačný
9. Mať biblický pohľad na svet
10. Pracovať v tímoch
11. Viesť znamená slúžiť
12. Najskôr robiť, až potom učiť
13. Byť orientovaný na vzťahy
14. Vážiť si jednotlivca
15. Vážiť si rodiny
16. Byť závislý na  podpore založenej na vzťahoch
17. Byť pohostinný
18. Komunikovať s integritou